Forløb

Forløb

Undervisningsforløbet til kategori B – bil

Selve undervisningen er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske undervisning foregår i vores lokale i Kanalgaden 130 i Albertslund og i Hvidovre ved Åmarken station, mens den praktiske del foregår på lukkede baner og ude i trafikken.

Undervisningsplanen

Køreundervisningen er tilrettelagt efter justitsministeriets undervisningsplan for kate­gori B. Køreuddannelsens indhold opdeles i 10 hovedafsnit:

  • Bilens indretning og udstyr
  • Manøvrer på lukket øvelsesplads
  • Køretøjers manøvreegenskaber
  • Trafikant adfærd
  • Vejforhold
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold i trafikken
  • Manøvrer på køreteknisk anlæg
  • Forberedelse til køreprøve

Teoriundervisningen

Teoriundervisningen foregår som klasseundervisning en gang om ugen i teorilokalet på Åmarkvej 2, 2650 Hvidovre. Undervisningen starter kl. 17.00 i Albertslund og kl. 16.30 i Hvidovre.
Teoriundervisningen  er opdelt i 29 lektioner og strækker sig over 8-10 uger. Der afholdes flere gange under forløbet vejledende teoriprøver, så du selv får mulighed for at bedømme dit standpunkt.

Manøvrebane

De første køretimer (4 lektioner) foregår på lukket øvelsesplads, hvor du skal køre alene. Efter manøvrebanen foregår de følgende køretimer (min. 16 lektioner) i trafikken.

Køreteknisk anlæg

Den specielle undervisning i køreteknik (glatbane). Kurset består af 4 lektioner, og har en varighed på ca. 4 timer, hvor du lærer at beherske en bil i forskellige situationer på tør og glat vej.

Prøverne

Når du har været gennem samtlige lektioner i teorilokalet og i bilen, går du først op til en teoriprøve og herefter til en praktisk prøve. Inden den praktiske prøve kører vi en evaluerende køreprøve, hvor vi bedømmer, om du har opnået tilstrækkelige færdigheder til at kunne bestå køreprøven.