Generhvervelse

Generhvevelse for KUN 2.999 kr.

  • Ubegrænset teori i 6 mdr.
  • 4 praktisk kørelektier inkl. køreprøve
  • En lektion 45 min
  • Klar til prøve på 3 uger

Du kan begynde at generhverve dit kørekort tre måneder før din frakendelse ophører. Forløbet for din generhvervelse afhænger af, hvor god du er til at huske færdselsreglerne og hvor godt du kører i forhold til gældende regler.

Det er ikke lovpligtigt at tage køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, og vi har det krav, at du minimum tager en kørelektion forud for den praktiske køreprøve.

Hvordan kommer jeg i gang?
Du kan ringe til os på +45 26 16 78 16 eller +45 41 27 28 98, skrive til info@tempotrafik.dk eller (tilmelding her).

Har du af en eller anden årsag har mistet dit kørekort til Politiet, kan vi hjælpe dig med at generhverve det.

Hvis du mister dit kørekort indenfor de første 3 år, skal du have særlig køreundervisning, som indebærer 7 lektioner i teori og 8 lektioner i kørsel på vej.

Hvis du har mistet dit kørekort på grund af alkohol, skal du have et A/T

Betinget frakendelse §77

Hvis du har fået betinget frakendelse af kørekortet, og 3 måneder til at komme op til den kontrollerende køreprøve, så er det vigtigt at vi får din ansøgning som du har modtaget fra politiet i god tid, så vi kan beramme din teori prøve. På ansøgningen vil der være stemplet en dato, fra denne dato har du 3 måneder til at få berammet en prøve, hvis du overskrider tidsfristen så skal du aflevere din kørekort til politiet.

Du skal medbringe dit kørekort både til teori og den praktisk prøve, hvis du ikke består prøven så beholder den sagkyndig kørekortet.

Ubetinget frakendelse §85

Hvis du skal generhverv kørekortet efter en ubetinget frakendelse, så skal du op til en kontrollerende køreprøve. Den består af en teori prøve og en praktisk køreprøve.

Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb.

Man skal søge retten til at generhverve sit kørekort hos politiet, og udfylde en ansøgning som skal afleveres til Borgerservice. Ansøgningen kan hentes på køreskolen eller hos Borgerservice, og der skal vedlægges et nyt foto (35x45mm).

Kørselsforbud

Overtræder du færdselsloven groft inden for de først 3 år, efter at du har taget kørekortet, får du et kørselsforbud, dvs. dit kørekort er på prøve de første 3 år.

Det betyder at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning, som består af mindst 7 teorilektioner og 8 kørelektioner hos en kørelærer, og du skal op til en ny prøve(både teoriprøve og praktisk køreprøve).

A/T- Kursus

Hvis den ubetinget frakendelse skyldes spirituskørsel, så skal du også gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, inden du kan gå op til den kontrollerende køreprøve.

Kilde: www.politi.dk